Türbeler

Yıldırım
Anasayfa > Türbeler
BABA ZAKİR TÜRBESİNamazgâh ile Mesudi Makramavi mahalleri arasında bir mahalleye adını vermiştir. Bugün bu mahalle, Namazgâh sınırları içinde kalmıştır. Baba Zakir, hafi ve
SANCI DEDE TÜRBESİYeşil semtindeki bir sokakta bulunur. Etrafı betonla çevrili olup, demir korkulukla korunmaktadır. Silindirik baş ve ayakucu mezar taşlan varılır. Adak ye
KARAMAZAK TÜRBESİ VE YUNUS EMRE KABRİYıldırım ilçesinde, Emir Sultan'a giden yolda Şible'den ayrılan Karamazak Sokağı'nda, bir apartmanın arkasındaki boşlukta dört mezardan
SİNAN DEDE TÜRBESİBursa’nın Yıldırım ilçesinde bulunan Sinan Dede semtine ismini veren veli. Kendisi Emir
SOFU MEHMET TÜRBESİEmir Sultan Hazretleri’nin hizmetkârlarından olup, Namazgâh Camii'ni yaptırmıştır. Kasa
FETHULLAH DEDE TÜRBESİ2. Meydan Sokak - 12. Aralık Sokak - Havlucu Sokak kesişim noktasında Fethullah Dede’nin mezar ve türbesinin duvarlarıyla karşılaşılır. Duvarlar kesme
MEHMET NAKŞİ TÜRBESİMehmet Nakşi Çelebi Kabri, Irgandı Köprüsü'nün karşısında Nakis Sokak başında bulunmaktadır.
ABDÜLLATİF KUTSİ TÜRBESİBursa'nın doğusunda, Zeyniler Cami'nin güneybatısındaki türbe; 15. yüzyılda Sultan
KARA DAVUT TÜRBESİKara Davut İzmiti ya da Davutkadı olarak da bilinen Kara Davut, ünlü bir Türk din bilginidir. Müeyyetzâde ve Mevlâna Lütfi gibi dönemin ünlü âlimlerinden
ÇOBANBEY TÜRBESİMollaarap Mahallesi’nde, kendi adıyla anılan sokakta yer alan türbe, Osmanlı İmparatorluğu’nun kurucularından Osman Bey'in oğlu Çoban Bey'e aittir. Yapım ta
DEVLET HATUN TÜRBESİDevletşah Hatun, Germiyan Bey’i Süleyman Şah'ın kızıydı. Mevlâna Celâlettin Rûmi'nin de torunu olduğu belirtilir. Osmanlı ve Germiyan Beylikleri arasınd
EMİR SULTAN TÜRBESİEmir Sultan Camii’nin hemen yanında yer alan türbede; Emir Sultan, oğlu Emir Ali, eşi H
YILDIRIM TÜRBESİIV. Osmanlı Sultanı’nın türbesi, 1406 yılında Yıldırım Bayezid’in oğlu Emir Süleyman taraf
Yeşil Camii’nin güneyinde bulunan Yeşil Türbe, Yıldırım Bayezid’in oğlu Çelebi Mehmed tarafından 824 H. (1421) yılında yaptırılmışt